E-postlösning

Traditionell e-post typ GMail
MS Exchange som molntjänst i Sverige

.broker 657 SEK
.cab 694 SEK
.consulting 694 SEK
.design 713 SEK
.email 501 SEK
.expert 1 002 SEK
.express 694 SEK
.rehab 694 SEK
.sexy 774 SEK
.support 501 SEK
.tattoo 886 SEK
.tips 501 SEK
.vin 767 SEK
.work 263 SEK
.dental 1 002 SEK
.dentist 1 001 SEK
.amsterdam 885 SEK
.bar 1 271 SEK
.berlin 1 061 SEK
.global 1 077 SEK
.hamburg 1 061 SEK
.london 802 SEK
.nyc 657 SEK
.paris 985 SEK
.uk 254 SEK
.vegas 1 094 SEK
.mba 694 SEK
.science 647 SEK
.art 353 SEK
.shop 748 SEK
.ski 919 SEK
.sport 6 220 SEK
.tennis 1 002 SEK
.baby 1 271 SEK
.bible 2 055 SEK
.bio 1 155 SEK
.ceo 1 587 SEK
.club 200 SEK
.exposed 501 SEK
.fans 1 289 SEK
.hiv 2 762 SEK
.jetzt 499 SEK
.live 555 SEK
.love 434 SEK
.top 269 SEK
.uno 530 SEK
.vip 705 SEK
.film 1 463 SEK
.associates 694 SEK
.center 501 SEK
.press 1 257 SEK
.pw 523 SEK
.solutions 501 SEK
.studio 555 SEK
.sex 1 681 SEK
.xxx 1 681 SEK
.best 1 587 SEK
.fyi 501 SEK
.gratis 312 SEK
.men 647 SEK
.ninja 290 SEK
.one 147 SEK
.rocks 338 SEK
.today 501 SEK
.wtf 694 SEK
.xyz 180 SEK
.casa 316 SEK
.forsale 694 SEK
.land 694 SEK
.rent 1 191 SEK
.blog 434 SEK
.click 293 SEK
.cloud 326 SEK
.computer 694 SEK
.domains 694 SEK
.online 540 SEK
.systems 501 SEK
.auction 694 SEK
.bike 466 SEK
.blackfriday 2 055 SEK
.boutique 694 SEK
.clothing 694 SEK
.guru 466 SEK
.holdings 992 SEK
.menu 781 SEK
.shopping 682 SEK
.singles 682 SEK
.tickets 5 258 SEK
.ventures 1 002 SEK
.cam 681 SEK
.golf 1 002 SEK
.hockey 1 002 SEK
.cafe 694 SEK
.pizza 1 013 SEK
.restaurant 1 002 SEK
.wine 1 002 SEK
.bet 445 SEK
.bingo 1 002 SEK
.casino 1 998 SEK
.game 5 017 SEK
.party 425 SEK
.poker 1 033 SEK

E-postlösning

Vi erbjuder två olika e-postlösningar. Dels en prisvärd traditionell e-posttjänst typ Gmail och dels en avancerad e-posttjänst baserad på Microsoft Exchange.

Vår traditionella e-posttjänst kallar vi för Enkel E-Post. Den är mycket prisvärd och fungerar för privatpersoner till större företag. Den stödjer IMAP, det finns flera olika webbmailklienter att välja mellan och ett kraftfullt skydd för Malware, Virus och Skräppost ingår.

Vi erbjuder också Microsoft Exchange. Vi erbjuder samma sak som e-posttjänst som MS Office365, men med den stora skillnaden att all vår infrastruktur finns i Sverige. Er e-post lämnar aldrig Sveriges gränser.

DNSSEC är en funktion som gör internet säkrare genom att försvåra manipulation av den information som trafikerar domännamnssystemet. Med DNSSEC signeras DNS-uppslagningar med kryptografiska nycklar och på så sätt säkerställs att svaren verkligen kommer från rätt källa och inte har ändrats under överföringen.

Enkel E-Post Personlig

Främst för privatpersoner. e-postkonton ingår.

Företag & Privat

fr.

198 kr/år

Information
Registrera Domän är en ICANN-Ackrediterad Registrar som registrerar alla världens toppdomäner. Här registrerar du enkelt dina domännamn direkt via hemsidan. Registrera Domän erbjuder även E-shop och Domännamnsförvaltning, för dig som vill samla alla dina domäner på ett ställe. För dig som vänder dig utomlands har vi även fördelaktiga domänpaket.

Enkel E-Post Företag

Främst för företag. e-postkonton ingår. Fler funktioner ingår.

Företag & Privat

fr.

329 kr/år

Information
Vår cPanel miljö består av ett antal servrar som är helt självständiga. De är utrustade med SSD diskar och maximalt med minne. Vi är noga med att inte placera för många kunder på varje server. Våra servrar är utrustade med php acceleratorer som förbättrar prestanda flera gånger om.

MS Exchange

Den etablerade företagslösningen som molnlösning. Priset avser ett e-postkonto.

Företagslösning

fr.

240 kr/år

Information

Stöd för GDPR

Den europeiska dataskyddslagen GDPR ställer höga krav på hur data som innehåller personinformation hanteras. E-post innehåller alltid personinformation, både e-postadress och IP-adresser klassifieras som personinformation och dessa går inte att undvika i e-postmeddelanden. Är ni ett företag inom EU då måste ni leva upp till GDRP vilket t.ex. innebär att er e-post måste hanteras så att de lever upp till GDRP. All e-post ni skickar måste i alla led leva upp till GDPR, hur ni själva hanterar er e-postdata, ni ansvarar för hur era underleverantörer hanterar er e-post. Fallerar era underleverantörer är det ni som kommer att stå som ansvarig och eventuella sanktionsavgifter kommer att tilldömmas er.

I korthet går GDPR ut på att personinformation inte får röjas, inte kan röjas, för någon som inte lyder under GDPR. Det går att avtala mellan parter att data får hanteras och att den inte får röjas. Det går till exempel att avtala med ett företag utanför EU att de får hantera era personuppgifter, t.ex. e-post, men att det inte får röja dessa för 3:e part. Men, frågan är om de verkligen kan det, lova att de inte kommer att röja personuppgifter.

USA stiftade efter 9/11 lagen Patriot Act. I ett nötskal ger denna lag rätt för amerikanska myndigheter att avlyssna, ta del av och kräva ut all typ av information, som t.ex. telefonkommunikation och alla typer av datakommunikation, från hela världen, från tjänsteleverantörer som omfattas av USA:s jurisdiktion. Detta är en lag som alla amerikanska företag lyder under, oavsett vart de lagrar data. Amerikanska myndigheter kan t.ex. kräva av Microsoft/Google/Apple/Dropbox, som alla är amerkanska företag, att få ut all information som de har om en person. Gäller det en amerikansk medborgare behöver de ha ett domstolsbeslut för det, gäller det en icke-amerikansk medborgare, typ en svensk, då behövs inga domstolar, då kan de kräva ut det godtyckligt. Och, detta oavsett vart Microsoft/Google/Apple/Dropbox lagrar denna data, det spelar ingen roll om de sparar data på Irland, eller i Tyskland, eller i Sverige, de lyder ändå under amerikansk lag och måste följa den, oavsett.

För att man i europa skulle kunna använda sig av molntjänster av amerikanska företag skapade man något som heter EU–US Privacy Shield. Denna reglerade hur amerikanska företag fick hantera information som lyder under GDRP. Denna tillsammans med "EU:s standardavtalsklausuler" och bindande företagsbestämmelser gjorde att man ansåg att det var legitimt att i europa använda sig av amerikansk molntjänster. Företag och många i offentlig sektor började göra det.

Sommaren 2020 kom dock ett EU domstolsutslag som ställde allt detta på ända, den så kallade Schrems II domen. Denna dom förklarade användandet av "EU–US Privacy Shield" och standardavtalklausulerna som otillräckliga för att använda sig av amerikanska molntjänster. Domen var omedelbar, ingen respitperiod, den började gälla omedelbart sommaren 2020. I praktiken innebär det att företag inom EU inte kan använda amerikanska molntjänster om man vill leva upp till GDPR. Detta visas också av ett domstolsutslag nyligen där ett tyskt företag fälldes för att de använt det amerikanska "Mailchimp" för sina nyhetsbrev, som skickas med e-post. Det är till och med så att det anses att "Google Analytics" anses bryta mot GDPR. Flera svenska bolag har blivit anmälda efter "Schrems II" domen, för att deras webbplatser inte lever upp till GDPR, bland annat cdon.fi, synonymer.se, familjeliv.se, coop.se, di.se och tele2.se.

I eftermälet av "Schems II" domen har EU kommit ut med ett förtydligande, pressrelease 2021-05-20, genom de nya uppförandekoderna EU CLOUD CODE OF CONDUCT, GDPR Art 40,41. I ett nötskal säger denna:

EDPB’s REKOMMENDATIONER KRING SCHREMS II

”EDPB är mycket medveten om effekterna av Schrems II-beslutet för tusentals EU-företag och det viktiga ansvar det lägger på dataexportörerna. EDPB hoppas att dessa rekommendationer kan hjälpa dataexportörer att identifiera och genomföra effektiva kompletterande åtgärder där de behövs.”

EDPB-ordförande, Andrea Jelinek

I praktiken är det omöjligt att genomföra de kompletterande åtgärder som nu anges. De kan möjligen utföras för enskilda unika informationssystem som är 100% affärskritiska för ett företag, men att utföra dessa åtgärder på bred front, för t.ex. e-post, är inte (ekonomiskt) görligt. Man kan också skönja en politisk agenda från våra eu-politiker, udden är riktad mot USA och dess dominerande it-företag, och tanken som kan skönjas är att man vill se, och stödja, europeiska alternativ till de amerikanska, som till exempel GAIA X, den EU federerade IT-infrastrukturen.

Så, vad betyder då allt detta? Jo, att använda amerikanska molntjänster är vanskligt ur ett GDPR perspektiv och just den frågan kommer EU knappast att lösa i närtid då politiska incitament för det saknas.

Vad gäller då våra e-postjänster?

Alla våra e-posttjänster lagrar data inom EU och data lagras i en infrastruktur som ägs av europeiska företag. De datacenters som vi använder oss av ägs alla av europeiska (svenska och tyska) företag. All e-post lagras där. Backup av e-post lagras på samma sätt, dessutom krypterat. E-post som skickas inom eu transferas aldrig utanför eu, om inte mottagaren har satt upp det så. Vissa tilläggstjänster ägs av amerikanska bolag och vi är då tydliga med det.

Använder ni Microsoft Office 365 idag, då kan ni istället använda er av vår Exchange tjänst. Infrastrukturen för denna ägs och driftas av ett svenskt företag. Den är dyrare än O365, men ni faller inte per definition igenom pga GDPR där. Har ni inte behov av en så avancerad tjänst som MS Exhange/Outlook, då rekommenderar vi våra enkla e-postplaner. Dessa finns i en infrastruktur som ägs och hanteras av ett tyskt system och driftas av oss, ett svenskt företag.

Vad säger då våra kunder?

Vår mission är att erbjuda professionella tjänster, kunnig och snabb support. Har vi det?
Detta är vad några av våra kunder tycker.

Framförallt var det ett suveränt snabbt svar jag fick. Det tog inte tre minuter från att min fråga ställts!


Klas, Boxholm

Registrera Domän Svenskt Företag Svensk Support. Alla våra tjänster är anpassade till svenska förhållanden.

Impeccable service, fast and exactly to the point. THANK YOU FREDRIK!Johan, Chatswood

Vi strävar efter att hålla de absolut lägsta priserna för registrering av domännamn och att hålla högsta möjliga tekniska nivå på våra domäntjänster. I våra kompletta paket ingår våra unika tjänster med vidarebefordring av url och e-post, dynamisk DNS och Enkel Hemsida.

Snabb återkoppling och bra/pedagogiskt med en film som visade hur man skulle göra.


Maria, Nordingrå

Ni kan göra allt där, i real-tid. Ni kan bygga och installera servrar, ändra bestyckning på servrar, t.ex. ändra minne och lagring. Ni kan bygga få och stora servrar eller små och många. Ni kan skala ned och upp när ni vill,

Hahaha, nu skojar ni lite? Hur kan man bli bättre än en varaktighet på ett ärende som tog 0 tid? Nja, det är svårt att överträffa :-) Tack så mycket! :-D

Sofia, Göteborg

Avlyssning av e-post och beroenden av USA - Aka NSA och Snowden All vår infrastruktur är oberoende av amerikanska företag och infrastruktur. All vår infrastruktur ligger antingen i Sverige eller i Tyskland. Enkel E-Post ligger på servrar i Tyskland medan samtliga övriga e-posttjänster ligger på servrar i datathallar i Sverige

Fler omdömen här!

Nya Toppdomäner

+ mer

Registrera ert domännamn

hos Registrera Domän och ni får följande,

  • Blixtsnabb registrering
  • Domänadministration på svenska. Ni har full kontroll över er domän.
  • DynDNS, e-post, WordPress, Enkel Hemsida INGÅR
  • Unikt! Registrera Alla Världens Domännamn

.se

Från 250 kr

Registrera den Svenska Toppdomänen .SE
Sverige

Registrera

.bio

Från 1 454 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Global

Registrera

.fans

Från 1 493 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Global

Registrera

.me

Från 578 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Montenegro

Registrera